Twój projekt unijny będzie podlegał następującym kontrolom:

=> weryfikacja wniosków o płatność – czyli sprawdzanie wydatków w Twoim projekcie podczas rozliczania dotacji. Wydatki muszą być kwalifikowalne, zgodne z wnioskiem i wyliczone prawidłowo.
=> kontrola w miejscu realizacji projektu lub w Twojej siedzibie. Może odbyć się w trakcie realizacji projektu lub po jego zakończeniu. Kontrolerzy sprawdzają czy projekt jest prowadzony zgodnie z umową oraz powszechnie obowiązującym prawem. Robią to poprzez weryfikację dokumentacji. Szczególną formą kontroli na miejscu jest wizyta monitoringowa, polegająca na sprawdzeniu czy projekt jest faktycznie wykonywany.
=> kontrola krzyżowa – odbywa się wtedy, gdy realizujesz więcej niż jeden projekt lub gdy realizowałeś projekty w latach 2007-13. Kontrolerzy sprawdzają czy nie finansujesz tych samych wydatków wielokrotnie. Prowadzona jest na podstawie danych zgromadzonych w systemie informatycznym, a więc bez wizyty u beneficjenta W przypadku takiej kontroli otrzymasz prośbę o przedłożenie konkretnych dokumentów do weryfikacji.
=> inne kontrole – realizowane na podstawie odrębnych przepisów bezpośrednio przez Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Instytucję Audytową lub Najwyższą Izbę Kontroli.

Po zakończeniu kontroli zostanie sporządzona informacja pokontrolna. Jeżeli zostaną wykryte nieprawidłowości, otrzymasz oficjalnie zalecenia oraz termin na jego wypełnienie.

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

www.eac.biz.pl

#FunduszeDlaRolników #FunduszeUnijne #PozyskiwanieFunduszy #FunduszeDlaPrzedsiębiorstw
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na facebooku

Świadczymy usługi w zakresie pozyskania finansowania z Unii. Oferujemy wsparcie na każdym etapie przedsięwzięcia. Doradzamy, jak najsprawniej zrealizować projekt, prowadzić procedury zakupowe czy wywiązać się ze wszystkich zobowiązań. Wspieramy Klientów podczas kontroli prowadzonych przez instytucje publiczne oraz bronimy ich przy ewentualnych sporach. Warto zaufać naszej firmie:)

www.eac.biz.pl

#funduszedlarolników #funduszedlaprzedsiębiorstw #funduszeunijne #pozyskiwaniefunduszy
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na facebooku

💥💥NABÓR 4.2 na przetwórstwo i handel hurtowy produktami rolno-spożywczymi z PROW 2014-2020 na 2020 - ogłoszony!!💥💥

🗓Składanie wniosków: Od 27 lutego do 27 marca 2020 roku🗓

‼‼Będzie to ostatni nabór wniosków dla przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020.‼ ‼

💸Do pozyskania nawet 10 mln zł💸

💸50% zwrotu poniesionych kosztów💸

⏳Zostało niewiele czasu na złożenie wniosku!⏳

Poznaj nas i dołącz do grupy naszych klientów:

www.facebook.com/groups/714991162281698/?fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDf9EUsqv2maJaXb1kNgrpEGzZVTl15nAc29Eh4d9Y1Rx3kSEPOqz0Cz2ccM-YOj9XDoLnnW6CCixlUJcP7hOOZpZKq3aIL3HzHmXswjmxkkGrVmH6Ua4nBsB7o92fpYTQatGoPEW4QDw3uHXgNRDPhuUl6NW6lE-FAdmwccs1j0GmzQ65d2LRZbz2LWyAIqK988x7pw9vDo3YApnepunsGHIhHrHxnsl_i2syzDzbPi7DlZaC5dIGCCwNJLGPNxfua64rPu6RWVSpoHsCD5JaT0oVjw8gp8KpRmABk7LKvD0uf87e0a4mHPIEHzDKCuaq5V2V2T-yYAJxWKU3UPFM&__tn__=K-R

Więcej na:
www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-...

Zapraszamy do współpracy
Kontakt: 500 088 924
Beata Krzewińska
Prezes Kancelarii EAC
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na facebooku
Zobacz na facebooku

Zajmujemy się aplikowaniem o dotacje Unijne dla Sektora Przetwórstwa Rolno-Spożywczego w ramach Programu PROW 2014-2020.

Jeżeli Jesteście Państwo zainteresowani dotacjami dla Sektora Przetwórstwa Rolno-Spożywczego i Handlu Hurtowego Produktami Rolnymi zapraszamy do naszej Grupy: www.facebook.com/groups/714991162281698/?source_id=698633247241001

Od 2002 roku wiele firm w kraju, dzięki naszej, z sukcesem otrzymało dotacje i mogło osiągnąć dzisiejsze sukcesy gospodarcze.

Nasi klienci mogą liczyć na Dotacje od 100 000,00 zł do 10 000 000,00 zł.
Na stronie Grupy zobaczycie Państwo DOTACJE-REALIZACJE EAC. Ciekawostki prawne i wiele interesujących spraw dotyczących dotacji dla przetwórstwa i handlu hurtowego produktami rolnymi.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na facebooku

Nasza firma oferuję pomoc w aplikowaniu o Fundusze Unii Europejskiej oraz Fundusze Krajowe oraz zarządzanie procesem aplikacyjnym. Zajmujemy się informowaniem i przygotowaniem beneficjentów do korzystania z funduszy, kompleksowym zarządzaniem projektami finansowanymi z funduszy, realizacją inwestycją, rozliczaniem dokumentacji wniosków o płatność oraz przygotowywaniem dokumentacji dla potrzeb banku (pomoc przy uzyskaniu kredytów inwestycyjnych).

www.eac.biz.pl

#funduszeunijne #euroagroconsulting #funduszedlarolników #pozyskiwaniefunduszy
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na facebooku

W okresie wdrażania Unijnych Programów od 2002 roku, pozyskaliśmy dla naszych klientów dotacje na realizację inwestycji o wartości około 2,5 miliarda złotych! Efektywność pozyskania dofinansowania przygotowanej przez nas dokumentacji wyniosła ok. 100%. Naszymi klientami są największe firmy przetwórstwa rolno-spożywczego z 8-miu województw Polski. Jest to dla nas ogromny zaszczyt.

www.eac.biz.pl

#funduszeunijne #pozyskiwaniefunduszy #euroagroconsulting #funduszedlaprzedsiębiorstw
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na facebooku

Klientami naszej firmy są firmy oraz klienci indywidualni sektora rolno-spożywczego branż:

=>mleczarskiej
=>mięsnej
=>owocowo-warzywnej
=>chmielarskiej
=>zielarskiej
=>cukrowniczej
=>paszowej
=>zbożowej
=>kwiaciarskiej

Dzięki dotacjom nasi klienci budowali budynki produkcyjne, magazynowe, handlowe, chłodnie, oczyszczalnie ścieków, elewatory zbożowe, drogi i place przy obiektach zakładowych, kupowali maszyny urządzenia środki transportu.

www.eac.biz.pl

#FunduszeUnijne #FunduszeDlaPrzedsiębiorstw #PozyskiwanieFunduszy #EuroAgroConsulting
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na facebooku

Fundusze Europejskie pomogły niejednej firmie w rozwoju czy też wdrożeniu pomysłu, który bez takiego wsparcia finansowego nie miałby szansy ujrzeć światła dziennego. Co więcej, taka forma pomocy wiąże się z dużo mniejszym ryzykiem, niż zainwestowanie wszystkich oszczędności życia czy wzięcia kredytu. Ale trzeba się spieszyć – do 2020 roku kończy się transza przyznana Polsce na rozwój przedsiębiorczości. 🙂

www.eac.biz.pl

#funduszeunijne #funduszedlarolników #funduszedlaprzedsiębiorstw #pozyskiwaniefunduszy
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na facebooku

Dotacje dla istniejących firm najczęściej (ale nie zawsze) wymagają wkładu własnego rzędu 15–50%. Środki te można pozyskać z kredytu lub pożyczki. Z definicji są one bezzwrotne, ale trzeba pamiętać, że mają one charakter uznaniowy. Co to oznacza? Przedsiębiorca musi spełnić mnóstwo ściśle określonych warunków i mieć mocne argumenty przekonujące o swojego pomysłu osoby decydujące o przyznaniu budżetu. 🙂

www.eac.biz.pl

#funduszeunijne #funduszedlaprzedsiębiorstw #funduszedlarolników #euroagroconsulting
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na facebooku

Szczęśliwych, kojących, przeżytych w zgodzie ze światem i z sobą samym, pełnych życia i miłości świąt Bożego Narodzenia oraz niesamowitego, niezapomnianego, niepowtarzalnego sylwestra

Serdecznie życzy Kancelaria Doradcza Funduszy Unijnych

www.eac.biz.pl

#funduszedlaprzedsiębiorstw #euroagroconsulting #funduszedlarolników #pozyskiwaniefunduszy
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na facebooku

Każdego roku na dofinansowanie działalności w ramach unijnych programów, przedsiębiorcy skorzystać mogą z atrakcyjnych możliwości zdobycia dodatkowych, niemałych środków pieniężnych. I choć pozyskanie takiego źródła finansowania wiążę się z wieloma formalnościami, możliwości jakie stwarza Unia Europejska i ustanowione fundusze, to ogromna szansa na rozwój firm z sektora MŚP. 🙂

www.eac.biz.pl

#funduszeunijne #pozyskiwaniefunduszy #funduszedlaprzedsiębiorstw #euroagroconsulting
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na facebooku
Zobacz na facebooku

Projekt musisz realizować zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku oraz przestrzegając powszechnie obowiązujących zasad unijnych projektów. Fundusze Europejskie to pieniądze publiczne, dlatego konieczne jest przestrzeganie określonych zasad i procedur. Twoim partnerem w procesie realizacji i rozliczeń projektu będzie instytucja, z którą podpiszesz umowę. 🙂

www.eac.biz.pl

#euroagroconsulting #pozyskiwaniefunduszy #funduszeunijne #funduszedlarolników
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na facebooku