Więcej pieniędzy dla naboru 2015 roku

Euro Kse Torte Laib im AnschnittSzanowni Państwo

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z 12 października 2016 roku zwiększono limit środków dla naboru wniosków dla przetwórstwa i handlu hurtowego odbytego w 2015 roku. To oznacza, że większa liczba firm otrzyma datację. Dla wielu firm, które obawiały się, że będą realizować inwestycje o własnych siłach finansowych to bardzo dobra wiadomość. Trzymamy kciuki za wszystkie firmy, które znalazły się na dolnej części listy rankingowej. W drugim naborze wniosków jaki będzie miał miejsce w 2017 roku zapraszamy do skorzystania z  usług naszej firmy pomożemy umieścić Państwa wniosek jak najwyżej listy rankingowej.

Z poważaniem

Beata Krzewińska

304 MLN EURO DOTACJI W 2017 roku dla na działanie 4.2

304 MLN EURO DOTACJI dla FIRM w 2017 roku dla na działanie 4.2 zaplanowało MRiRW

Informujemy, że MRiRW opublikowało projekt rozporządzenia dot. kwoty limitu środków finansowych na 2017 rok dla dotacji w ramach Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów
rolnych, obrót nimi lub ich
rozwój

 

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12289500/katalog/12376902#12376902

Ministerstwo planuje uruchomienie prawie 304 mln EURO (ok. 1,2 mld zł) w II naborze wniosków dla działania 4.2 dla Firm sektora przetwórstwa rolno-spożywczego oraz handlu hurtowego produktami rolnymi. Planowany II nabór wniosków odbędzie się zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Rolnictwa w I kw 2017 roku.

 

 

ARiMR podpisuje pierwsze umowy na dotację

ARiMR podpisuje pierwsze umowy na dotację z beneficjentami poddziałania 4.2 .

Nasi klienci w ciągu najbliższego czasu powinny otrzymać informację o decyzjach.

W pierwszej grupie umów w kraju jakie podpisuje ARiMR znalazł się jednej z naszych klientów.

 

 

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/ruszyl-proces-kontraktowania-srodkow-na-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych.html

 

Miło nam poinformować, że wniosek o dotację pierwszego naszego klienta sektora przetwórstwa owocowo-warzywnego został pozytywnie zweryfikowany i został w ARiMR skierowany do podpisania umowy.

Gratulujemy firmie DORKO.

Nowe zasady dot. dotacji przetwórstwa dz. 4.2 PROW na 2016

Nowe zasady dot. dotacji przetwórstwa dz. 4.2 PROW na 2016. W dniu 08.08.2016 roku opublikowana została nowelizacja Rozporządzenia dotycząca dotacji przetwórstwa i handlu hurtowego artykułami rolnymi w ramach PROW 2014-2020.

Dziennik Ustaw nr 1191 z dnia 08.08.2016 rok.

Nowelizacja Rozporządzenia dotyczy modyfikacji zasad przyznawania dotacji w 2016 roku w związku z planowanym do uruchomienia tematycznym naborem wniosków wyłącznie dla przetwórstwa artykułów rolnych prowadzonym na poziomie gospodarstwa rolnego. Dotacje do 300 000,00 zł.

Niemniej jednak wprowadzone obecną nowelizacją zasady wspólne dla rolników i firm będą obowiązywać również w roku 2017 kiedy to planowany jest nabór wniosków dla firm zajmujących się przetwórstwem i handlem hurtowym produktami rolnymi (I kw 2017 rok).

Jedną z głównych zmian prawa jaką chcemy Państwu przytoczyć ze względu na ogromne znaczenie z punktu widzenia inwestora jest fakt, że po raz pierwszy od 10 lat nie można będzie realizować inwestycji po złożeniu wniosku.

Zgodnie z art 23 ust 3 Rozporządzenia

Koszty kwalifikowane podlegają refundacji w pełnej wysokości …(…) jeżeli zostały poniesione:
a) od dnia, w którym została zawarta umowa, oraz jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego
operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu, a w przypadku
kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r….

Każdy beneficjent starający się o dotację będzie niestety musiał zaczekać do końca oceny wniosku. Następnie bezie musiał podpisać umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i po otrzymaniu umowy do ręki dopiero będzie mógł przystąpić do czynności rozpoczynających proces inwestycyjny.

Rozporządzenie nie definiuje terminu „rozpoczęcie inwestycji”. Jednak inwestorzy korzystający z dotacji w latach 2004-2006 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego działanie 1.5 pamiętają, że zasadę zakazu rozpoczęcia realizacji inwestycji przed podpisaniem umowy z ARiMR można było łatwo i nieopatrznie złamać i tym samym utracić dotację.

W nowelizacji Rozporządzenia dotyczącego dotacji przetwórstwa warto zwrócić również uwagę na nowe elementy takie jak

  • wprowadzenie możliwości budowy nowych zakładów na 4 rynkach
  • dwie możliwości uzupełniania wniosku

– o czym pisaliśmy wcześniej

 

link do nowelizacji Rozporządzenia:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1191/1

 

97% wniosków EAC w czołówce rankingu

Szanowni Państwo

Informujemy, że pod koniec lipca ukazała się ranking (lista rankingowa) do działania 4.1

Gratulujemy Waldemarowi Krzewińskiemu i naszym Paniom wysiłków, wiedzy i mądrości jaką włożyli w obsługę tego trudnego naboru.

97% z ogromnej liczby opracowanych przez nasz zespół wniosków znalazło się w czołówce listy rankingowej i ma wielkie szanse na otrzymanie dotacji.

Wielkie gratulacje dla Was. Znów udowodniliście, że jesteście bezwzględnie zaangażowani w to co robicie, rozwijacie się, nie brakuje Wam wiedzy, którą na bieżąco ją uzupełniacie i umiejętności oraz, że jesteście najlepsi na rynku. Tak trzymać. Jesteśmy dumni z naszego zespołu.

Beata Krzewińska

NEWS: 10 mln dotacji w 4.2 PROW dla firmy

Szanowni Państwo informacja w sprawie działania 4.2 PROW

Wielu przedsiębiorców oczekiwało tej zmiany. Firmy przetwórcze i handlowe narzekały na zbyt niski limit dotacji działania 4.2 PROW 2014-2020 wynoszący 3 000 000,00 zł . Argumenty jakie padały za wprowadzaniem zmian to zbyt niska pomoc finansowa w stosunku do kosztów działań innowacyjnych jakie należy wykonać by zaspokoić oczekiwania rynkowe.

Zmiana jest oczekiwana też przez podmioty planujące budowę nowych zakładów w ramach działania 4.2 PROW, na którą Bruksela wyraziła zgodę pod koniec kwietnia 2016 roku. Niski poziom dotacji ograniczał możliwości rozwojowe rodzimych firm, które upatrywały swoje szanse biznesowe w organizacji nowych zakładów.
Na narzekania przedsiębiorców zareagował Resort Rolnictwa.W dniu 24 czerwca odbył się Komitet Monitorujący, na którym podjęto uchwałę o podniesieniu wielkości dotacji z 3 000 000,00 zł do 10 000 000,00 zł dla firm przetwórczych takich jak mleczarnie, masarnie, młyny, dla sektora przetwórstwa i handlu owocami i warzywami, młynów, elewatorów zbożowych, Grup Producenckich, producentów pasz miodu ect.

Zmiany te zostaną teraz zgłoszone do Brukseli w celu zaakceptowania i zmiany zapisów programowych w PROW 2014-2020.

Miejmy nadzieję, że najbliższy nabór wniosków zaplanowany I kw 2017 roku obejmie już dokonane zmiany i nasi klienci będą mogli skorzystać ze zwiększonej puli dotacji.

 

 

źródło

Nowy harmonogram naboru wniosków dla przetwórstwa i handlu hurtowego !!!!!!

Dotacje dla firm przetwórstwa i handlu hurtowego produktami rolnymi w ramach PROW 2014-2020 działanie 4.2 przesunięte na I kw. 2017 r.

 

Szanowni Państwo

Informujemy, że harmonogram naboru wniosków podany do publicznej wiadomości przez Ministra Ryszarda Zarudzkiego, w styczniu 2016 roku został zaktualizowany.

Przewidywany nabór wniosków na dotacje unijne w ramach PROW 2014-2020 dla firm przetwórstwa i handlu hurtowego produktami rolnymi został przesunięty z listopada 2016 roku na I kw 2017 roku.

Przedsiębiorcy mają więc więcej czasu na planowanie, przyjęcie optymalnych rozwiązań technologicznych i innowacyjnych oraz przygotowanie dokumentacji projektowej.

Wcześniej czyli we wrześniu o dotacje w ramach działania 4.2 będą mogli ubiegać się rolnicy w ramach tzw. ścieżki tematycznej. Osoby które zdecydują się, np. w ramach swojego gospodarstwa na podjęcie inwestycji związanych z przetwórstwem produktami rolnymi mogą otrzymać 300 000 zł dotacji. Osoby te nie mogły prowadzić działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.

 

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
Nabór – zakłady przetwórcze
I kwartał 2017 r.
poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
Nabór tematyczny (rolnicy)
wrzesień 2016 r.
poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” typ operacji „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych październik 2016 r.
TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI
działanie „Transfer wiedzy i działalność informacyjna I kwartał 2017 r.
działanie „Współpraca I kwartał 2017 r. – po otrzymaniu akredytacji agencjidpłatniczej
WSPARCIE JAKOŚCI PRODUKCJI
poddziałanie „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym wrzesień 2016 r.
poddziałanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” typ operacji „Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości listopad 2016 r. oraz II kwartał 2017 r.

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Harmonogram-naboru-wnioskow-PROW-2014-2020

Dotacje dla przetwórstwa i handlu hurtowego produktami rolnymi

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa podało do publicznej informacji nowy Projekt Rozporządzenia dotyczący Dotacji Unijnych dla przetwórstwa.

link do projektu

 

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa dokonuje aktualizacji Rozporządzenia dotyczącego warunków i trybu przyznawania Dotacji Unijnych dla przetwórstwa i handlu hurtowego produktami rolnymi.

Przydzielanie dotacji unijnych z nowego PROW dla przetwórstwa (czyli dotacje np. dla mleczarstwa, sektora owoców i warzyw, przetwórstwa mięsa, handlu hurtowego zbożem, owocami i warzywami, młynów, przetwórstwa miodu) wchodzi w fazę rozwoju. W grudniu 2015 roku zakończyliśmy składanie wniosków w ramach pierwszej rundy naboru i już kolejni klienci podejmują decyzję o inwestycjach i czekają na nowe rozdanie dotacji UE.

Zapewne nie jest to ostatnia zmiana dotycząca tego Rozporządzenia. celem obecnej aktualizacji są ułatwienia skierowane do rolników, którzy będą mogli skorzystać ze ścieżki dotacji w tym działaniu w zakresie tzw. naboru tematycznego.

Niemniej jednak te ułatwienia, mamy nadzieję, będą dotyczyć również naboru wniosków o przyznanie pomocy dla firm przetwórstwa i handlu hurtowego produktami rolnymi

Najważniejsze zmiany legislacyjne to :

  • realizacja inwestycji po podpisaniu umowy z ARiMR
  • wykreślenie zakazu dotowania nowych zakładów na 4 rynkach
  • nowe sektory: dotacje w sektorze produkcji win gronowych
  • większe możliwości uzyskania punktów rankingowych, w tym możliwość wyboru większej palety inwestycji w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu
  • stworzenie możliwości dwukrotnego uzupełnienia dokumentacji
  • zapisano w dokumencie prawnym konieczność dokonania wyboru wykonawców/ dostawców z zachowaniem zasad konkurencyjności zgodnie z zawartą z ARiMR umową (quasi przetargi)