Dotacje dla przetwórstwa i handlu hurtowego produktami rolnymi

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa podało do publicznej informacji nowy Projekt Rozporządzenia dotyczący Dotacji Unijnych dla przetwórstwa.

link do projektu

 

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa dokonuje aktualizacji Rozporządzenia dotyczącego warunków i trybu przyznawania Dotacji Unijnych dla przetwórstwa i handlu hurtowego produktami rolnymi.

Przydzielanie dotacji unijnych z nowego PROW dla przetwórstwa (czyli dotacje np. dla mleczarstwa, sektora owoców i warzyw, przetwórstwa mięsa, handlu hurtowego zbożem, owocami i warzywami, młynów, przetwórstwa miodu) wchodzi w fazę rozwoju. W grudniu 2015 roku zakończyliśmy składanie wniosków w ramach pierwszej rundy naboru i już kolejni klienci podejmują decyzję o inwestycjach i czekają na nowe rozdanie dotacji UE.

Zapewne nie jest to ostatnia zmiana dotycząca tego Rozporządzenia. celem obecnej aktualizacji są ułatwienia skierowane do rolników, którzy będą mogli skorzystać ze ścieżki dotacji w tym działaniu w zakresie tzw. naboru tematycznego.

Niemniej jednak te ułatwienia, mamy nadzieję, będą dotyczyć również naboru wniosków o przyznanie pomocy dla firm przetwórstwa i handlu hurtowego produktami rolnymi

Najważniejsze zmiany legislacyjne to :

 • realizacja inwestycji po podpisaniu umowy z ARiMR
 • wykreślenie zakazu dotowania nowych zakładów na 4 rynkach
 • nowe sektory: dotacje w sektorze produkcji win gronowych
 • większe możliwości uzyskania punktów rankingowych, w tym możliwość wyboru większej palety inwestycji w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu
 • stworzenie możliwości dwukrotnego uzupełnienia dokumentacji
 • zapisano w dokumencie prawnym konieczność dokonania wyboru wykonawców/ dostawców z zachowaniem zasad konkurencyjności zgodnie z zawartą z ARiMR umową (quasi przetargi)

Ostatni okres pomocy finansowej

Dotacje w latach 2014-2020 jest to już ostatni okres pomocy finansowej
dla Polski w ramach Programów Operacyjnych, w tym również dla firm przetwórstwa rolno-spożywczego oraz handlu hurtowego produktami rolnym

 

Szanowni Państwo,
Specjalnie dla Państwa przekazujemy informacje dotyczące możliwości ubiegania się w listopadzie 2016 roku o przyznanie oraz wypłaty pomocy finansowej podmiotom gospodarczym działającym w branży rolno-spożywczej.
Pomoc jest przyznawana m. in. w następujących wariantach:

 • Wariant pierwszy jest skierowany do podmiotów gospodarczych działających branży rolno-spożywczej w ramach którego przedsiębiorstwo może uzyskać do 3 mln zł wsparcia, którego kosztem kwalifikowanym jest zakup lub leasing maszyn i urządzeń, budowa, rozbudowa obiektów budowalnych, wdrażanie systemów jakości, zakup aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem, sterowania procesem produkcji lub magazynowania.
  Przyznawana dotacja do 3 mln zł, refundacja poniesionych kosztów 50% !
  Składanie wniosków – LISTOPAD 2016 !
 • Wariant drugi to zupełnie nowe działanie wspierane przez PROW 2014-2020 na rzecz nowych innowacyjnych rozwiązań i ich zastosowań w praktyce. Przedmiotowe działanie jest skierowane do przedsiębiorców oraz podmiotów gospodarczych działających w branży rolno-spożywczej.
  Przyznawana dotacja do 12 mln zł, refundacja poniesionych kosztów do 90% !
  Składanie wniosków – LISTOPAD 2016 !
 • Wariant trzeci to poddziałanie „Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych” ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, w ramach tego poddziałania jest możliwa refundacja poniesionych kosztów nawet do 70% !
  Składanie wniosków – LISTOPAD 2016 !

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą.
Zapewniamy wybór optymalnego źródła finansowania projektu oraz jego obsługę przez cały proces inwestycyjny od początku do pełnego rozliczenia.
Efektywność pozyskania dofinansowania przygotowanej przez nas dokumentacji wynosi prawie 100%!

Miło nam będzie powitać Państwa w gronie naszych klientów.