304 MLN EURO DOTACJI dla FIRM w 2017 roku dla na działanie 4.2 zaplanowało MRiRW

Informujemy, że MRiRW opublikowało projekt rozporządzenia dot. kwoty limitu środków finansowych na 2017 rok dla dotacji w ramach Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów
rolnych, obrót nimi lub ich
rozwój

 

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12289500/katalog/12376902#12376902

Ministerstwo planuje uruchomienie prawie 304 mln EURO (ok. 1,2 mld zł) w II naborze wniosków dla działania 4.2 dla Firm sektora przetwórstwa rolno-spożywczego oraz handlu hurtowego produktami rolnymi. Planowany II nabór wniosków odbędzie się zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Rolnictwa w I kw 2017 roku.