Dotacje w latach 2014-2020 jest to już ostatni okres pomocy finansowej
dla Polski w ramach Programów Operacyjnych, w tym również dla firm przetwórstwa rolno-spożywczego oraz handlu hurtowego produktami rolnym

 

Szanowni Państwo,
Specjalnie dla Państwa przekazujemy informacje dotyczące możliwości ubiegania się w listopadzie 2016 roku o przyznanie oraz wypłaty pomocy finansowej podmiotom gospodarczym działającym w branży rolno-spożywczej.
Pomoc jest przyznawana m. in. w następujących wariantach:

 • Wariant pierwszy jest skierowany do podmiotów gospodarczych działających branży rolno-spożywczej w ramach którego przedsiębiorstwo może uzyskać do 3 mln zł wsparcia, którego kosztem kwalifikowanym jest zakup lub leasing maszyn i urządzeń, budowa, rozbudowa obiektów budowalnych, wdrażanie systemów jakości, zakup aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem, sterowania procesem produkcji lub magazynowania.
  Przyznawana dotacja do 3 mln zł, refundacja poniesionych kosztów 50% !
  Składanie wniosków – LISTOPAD 2016 !
 • Wariant drugi to zupełnie nowe działanie wspierane przez PROW 2014-2020 na rzecz nowych innowacyjnych rozwiązań i ich zastosowań w praktyce. Przedmiotowe działanie jest skierowane do przedsiębiorców oraz podmiotów gospodarczych działających w branży rolno-spożywczej.
  Przyznawana dotacja do 12 mln zł, refundacja poniesionych kosztów do 90% !
  Składanie wniosków – LISTOPAD 2016 !
 • Wariant trzeci to poddziałanie „Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych” ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, w ramach tego poddziałania jest możliwa refundacja poniesionych kosztów nawet do 70% !
  Składanie wniosków – LISTOPAD 2016 !

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą.
Zapewniamy wybór optymalnego źródła finansowania projektu oraz jego obsługę przez cały proces inwestycyjny od początku do pełnego rozliczenia.
Efektywność pozyskania dofinansowania przygotowanej przez nas dokumentacji wynosi prawie 100%!

Miło nam będzie powitać Państwa w gronie naszych klientów.