Dotacje dla firm przetwórstwa i handlu hurtowego produktami rolnymi w ramach PROW 2014-2020 działanie 4.2 przesunięte na I kw. 2017 r.

 

Szanowni Państwo

Informujemy, że harmonogram naboru wniosków podany do publicznej wiadomości przez Ministra Ryszarda Zarudzkiego, w styczniu 2016 roku został zaktualizowany.

Przewidywany nabór wniosków na dotacje unijne w ramach PROW 2014-2020 dla firm przetwórstwa i handlu hurtowego produktami rolnymi został przesunięty z listopada 2016 roku na I kw 2017 roku.

Przedsiębiorcy mają więc więcej czasu na planowanie, przyjęcie optymalnych rozwiązań technologicznych i innowacyjnych oraz przygotowanie dokumentacji projektowej.

Wcześniej czyli we wrześniu o dotacje w ramach działania 4.2 będą mogli ubiegać się rolnicy w ramach tzw. ścieżki tematycznej. Osoby które zdecydują się, np. w ramach swojego gospodarstwa na podjęcie inwestycji związanych z przetwórstwem produktami rolnymi mogą otrzymać 300 000 zł dotacji. Osoby te nie mogły prowadzić działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.

 

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
Nabór – zakłady przetwórcze
I kwartał 2017 r.
poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
Nabór tematyczny (rolnicy)
wrzesień 2016 r.
poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” typ operacji „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych październik 2016 r.
TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI
działanie „Transfer wiedzy i działalność informacyjna I kwartał 2017 r.
działanie „Współpraca I kwartał 2017 r. – po otrzymaniu akredytacji agencjidpłatniczej
WSPARCIE JAKOŚCI PRODUKCJI
poddziałanie „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym wrzesień 2016 r.
poddziałanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” typ operacji „Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości listopad 2016 r. oraz II kwartał 2017 r.

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Harmonogram-naboru-wnioskow-PROW-2014-2020