Pomoc w aplikowaniu o Fundusze Unii Europejskiej

I. Informowanie i przygotowanie beneficjentów do korzystania z Funduszy UE:

 • opracowanie projektów szkoleniowych i doradczych
 • szkolenia tematyczne dla grup beneficjentów

II. Kompleksowe zarządzanie projektami finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej:

 • Opracowanie dokumentacji o pomoc finansową
 • ocena beneficjenta pod kątem kryteriów dostępu programów dotacyjnych
 • opracowanie wniosków o dofinansowanie
 • opracowanie biznes planów
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji
 • analizy finansowe i rynkowe

III. Monitoring

 • doradztwo w zakresie realizacji inwestycji.

IV. Rozliczenie – dokumentacja wniosków o płatność

 • rozliczenie inwestycji i opracowanie dokumentacji wniosku o płatność.

V. Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb banku – pomoc przy uzyskaniu kredytów inwestycyjnych

 • kredytów finansujących inwestycje z Funduszy UE
 • kredytów preferencyjnych
 • kredytów komercyjnych