Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Praktyczne informacje

Działanie: Działanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój
Typy projektów: Dotacje mogą być przeznaczone na inwestycje dotyczące przetwarzania, handlu hurtowego i usług w zakresie wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Największe szanse na otrzymanie dotacji mają m.in. inwestycje o charakterze innowacyjnym i uwzględniające zadania związane z ochrona środowiska, realizowane przez firmy posiadające produkcję ekologiczną lub działające w ramach systemów jakości, Grupy Producenckie i Spółdzielnie.
Dla kogo: Przedsiębiorcy działający w branżach przetwórstwa rolno-spożywczego (np. Mleczarnie, Masarnie, Ubojnie, Mroźnie owocowo-warzywne, Producenci koncentratów owocowych i soków, Producenci pasz, Młyny, Elewatory zbożowe, Hurownie owoców i warzyw, Olejarnie itp.) lub

Przedsiębiorcy planujący rozpocząć prowadzenie działalności w ww. sektorach produkcji lub,

Osoby ubezpieczone w KRUS planujące rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa rolnego.
Przedsiębiorcy muszą posiadać status MŚP

Ile: Dotacja w wysokości:

 • 10 000 000 zł, lub
 • 15 000 000 zł dla związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów.

Dotacje wynoszą 50% kosztów inwestycji (kosztów kwalifikowalnych).

Na co:

(koszty kwalifikowane)

Dotowane mogą być m.in. inwestycje dotyczące:

 • robót budowlanych w istniejących lub nowych zakładach,
 • zakup montaż/instalacja maszyn lub urządzeń, aparatury pomiarowej, kontrolnej,
 • oprogramowania służącego przedsiębiorstwu,

i innych

Nabór wniosków: I kw 2018 (prawdopodobnie marzec)
Dodatkowe informacje: Dotacja jest przyznawana tylko dla zakładów, które są w stanie spełniać wymagania higieniczno-sanitarne i ochrony środowiska, inwestycja jest zaplanowana i zostanie zrealizowana zgodnie z przepisami prawa, wymagane jest udokumentowanie bazy surowcowej i możliwości zbytu jeśli projekt dotyczy wzrostu mocy produkcyjnych.

 

Działanie: Wsparcie Grup Producenckich
Typy projektów: Wspólne wprowadzanie przez rolników towarów do obrotu na rynek, rozwijanie umiejętności biznesowych i wprowadzanie innowacyjności przez producentów rolnych.
Dla kogo: – Grupy producenckie powstające po 1.01.2014 r.

bez kategorii produktu: drób żywy i jego mięso

Ile: Dotacja wynosi:

   • w pierwszym roku – 10%,
   • w drugim roku – 8%,
   • w trzecim roku – 6%,
   • w czwartym roku – 5%,
   • w piątym roku – 4%:

ale nie przekraczającą równowartość 100 000 euro/rok

Na co:

(koszty kwalifikowane)

Procentowy ryczałt liczony w stosunku do wartości obrotów realizowanych poprzez Grupę.
Nabór wniosków: III kw. 2017
Dodatkowe informacje:
 • Ujednolicenie zasad dla wszystkich grup – owocowo warzywnych i innych
 • Przejęcie systemu wsparcia przez ARR
 • Likwidacja specjalnych warunków dla grup owocowo-warzywnych
 • Odejście od uznania grup – grupa jest od razu grupą uznaną