Ministerstwo Rolnictwa opracowało projekt rozporządzenia wdrażającego 10 mln dotacji w życie