Uwaga!!! Nabóry wniosków na 4.2 dla Przetwórców i Firm Handlu Hurtowego zapowiedziane

Euro Kse Torte Laib im Anschnitt

Szanowni Państwo,

w dniu  17 stycznia 2017 r.

Wiceminister MRiRW Ryszard Zarudzki

ogłosił termin  naboru  wniosków  w ramach dotacji

4.2  Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

W 2017 roku planowane są dwa nabory dla Firm:

  1. Marzec 2017 – dotacja 3 mln zł
  2. III kwartał 2017-planowana dotacja 10 mln zł

W naborze 2017 roku liczy się wyłącznie:

– jakość przygotowanego wniosku o dotacje

– współpraca z doświadczoną firmą doradczą.

Proponujemy Państwu współpracę z Naszą Firmą, która od 14 lat specjalizujące się w dotacjach dla przetwórstwa rolno-spożywczego i handlu hurtowego produktami rolnymi i posiada najwyższy blisko 100% wskaźnik skuteczności.

W związku z krótkimi terminami przygotowania dokumentacji (do końca marca 2017 r.) zapraszamy do współpracy, prosimy kontaktować z Nami się na niżej wskazane numery telefonów.

Więcej pieniędzy dla naboru 2015 roku

Euro Kse Torte Laib im AnschnittSzanowni Państwo

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z 12 października 2016 roku zwiększono limit środków dla naboru wniosków dla przetwórstwa i handlu hurtowego odbytego w 2015 roku. To oznacza, że większa liczba firm otrzyma datację. Dla wielu firm, które obawiały się, że będą realizować inwestycje o własnych siłach finansowych to bardzo dobra wiadomość. Trzymamy kciuki za wszystkie firmy, które znalazły się na dolnej części listy rankingowej. W drugim naborze wniosków jaki będzie miał miejsce w 2017 roku zapraszamy do skorzystania z  usług naszej firmy pomożemy umieścić Państwa wniosek jak najwyżej listy rankingowej.

Z poważaniem

Beata Krzewińska

304 MLN EURO DOTACJI W 2017 roku dla na działanie 4.2

304 MLN EURO DOTACJI dla FIRM w 2017 roku dla na działanie 4.2 zaplanowało MRiRW

Informujemy, że MRiRW opublikowało projekt rozporządzenia dot. kwoty limitu środków finansowych na 2017 rok dla dotacji w ramach Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów
rolnych, obrót nimi lub ich
rozwój

 

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12289500/katalog/12376902#12376902

Ministerstwo planuje uruchomienie prawie 304 mln EURO (ok. 1,2 mld zł) w II naborze wniosków dla działania 4.2 dla Firm sektora przetwórstwa rolno-spożywczego oraz handlu hurtowego produktami rolnymi. Planowany II nabór wniosków odbędzie się zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Rolnictwa w I kw 2017 roku.

 

 

ARiMR podpisuje pierwsze umowy na dotację

ARiMR podpisuje pierwsze umowy na dotację z beneficjentami poddziałania 4.2 .

Nasi klienci w ciągu najbliższego czasu powinny otrzymać informację o decyzjach.

W pierwszej grupie umów w kraju jakie podpisuje ARiMR znalazł się jednej z naszych klientów.

 

 

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/ruszyl-proces-kontraktowania-srodkow-na-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych.html

 

Miło nam poinformować, że wniosek o dotację pierwszego naszego klienta sektora przetwórstwa owocowo-warzywnego został pozytywnie zweryfikowany i został w ARiMR skierowany do podpisania umowy.

Gratulujemy firmie DORKO.

Nowe zasady dot. dotacji przetwórstwa dz. 4.2 PROW na 2016

Nowe zasady dot. dotacji przetwórstwa dz. 4.2 PROW na 2016. W dniu 08.08.2016 roku opublikowana została nowelizacja Rozporządzenia dotycząca dotacji przetwórstwa i handlu hurtowego artykułami rolnymi w ramach PROW 2014-2020.

Dziennik Ustaw nr 1191 z dnia 08.08.2016 rok.

Nowelizacja Rozporządzenia dotyczy modyfikacji zasad przyznawania dotacji w 2016 roku w związku z planowanym do uruchomienia tematycznym naborem wniosków wyłącznie dla przetwórstwa artykułów rolnych prowadzonym na poziomie gospodarstwa rolnego. Dotacje do 300 000,00 zł.

Niemniej jednak wprowadzone obecną nowelizacją zasady wspólne dla rolników i firm będą obowiązywać również w roku 2017 kiedy to planowany jest nabór wniosków dla firm zajmujących się przetwórstwem i handlem hurtowym produktami rolnymi (I kw 2017 rok).

Jedną z głównych zmian prawa jaką chcemy Państwu przytoczyć ze względu na ogromne znaczenie z punktu widzenia inwestora jest fakt, że po raz pierwszy od 10 lat nie można będzie realizować inwestycji po złożeniu wniosku.

Zgodnie z art 23 ust 3 Rozporządzenia

Koszty kwalifikowane podlegają refundacji w pełnej wysokości …(…) jeżeli zostały poniesione:
a) od dnia, w którym została zawarta umowa, oraz jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego
operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu, a w przypadku
kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r….

Każdy beneficjent starający się o dotację będzie niestety musiał zaczekać do końca oceny wniosku. Następnie bezie musiał podpisać umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i po otrzymaniu umowy do ręki dopiero będzie mógł przystąpić do czynności rozpoczynających proces inwestycyjny.

Rozporządzenie nie definiuje terminu „rozpoczęcie inwestycji”. Jednak inwestorzy korzystający z dotacji w latach 2004-2006 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego działanie 1.5 pamiętają, że zasadę zakazu rozpoczęcia realizacji inwestycji przed podpisaniem umowy z ARiMR można było łatwo i nieopatrznie złamać i tym samym utracić dotację.

W nowelizacji Rozporządzenia dotyczącego dotacji przetwórstwa warto zwrócić również uwagę na nowe elementy takie jak

  • wprowadzenie możliwości budowy nowych zakładów na 4 rynkach
  • dwie możliwości uzupełniania wniosku

– o czym pisaliśmy wcześniej

 

link do nowelizacji Rozporządzenia:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1191/1

 

97% wniosków EAC w czołówce rankingu

Szanowni Państwo

Informujemy, że pod koniec lipca ukazała się ranking (lista rankingowa) do działania 4.1

Gratulujemy Waldemarowi Krzewińskiemu i naszym Paniom wysiłków, wiedzy i mądrości jaką włożyli w obsługę tego trudnego naboru.

97% z ogromnej liczby opracowanych przez nasz zespół wniosków znalazło się w czołówce listy rankingowej i ma wielkie szanse na otrzymanie dotacji.

Wielkie gratulacje dla Was. Znów udowodniliście, że jesteście bezwzględnie zaangażowani w to co robicie, rozwijacie się, nie brakuje Wam wiedzy, którą na bieżąco ją uzupełniacie i umiejętności oraz, że jesteście najlepsi na rynku. Tak trzymać. Jesteśmy dumni z naszego zespołu.

Beata Krzewińska

NEWS: 10 mln dotacji w 4.2 PROW dla firmy

Szanowni Państwo informacja w sprawie działania 4.2 PROW

Wielu przedsiębiorców oczekiwało tej zmiany. Firmy przetwórcze i handlowe narzekały na zbyt niski limit dotacji działania 4.2 PROW 2014-2020 wynoszący 3 000 000,00 zł . Argumenty jakie padały za wprowadzaniem zmian to zbyt niska pomoc finansowa w stosunku do kosztów działań innowacyjnych jakie należy wykonać by zaspokoić oczekiwania rynkowe.

Zmiana jest oczekiwana też przez podmioty planujące budowę nowych zakładów w ramach działania 4.2 PROW, na którą Bruksela wyraziła zgodę pod koniec kwietnia 2016 roku. Niski poziom dotacji ograniczał możliwości rozwojowe rodzimych firm, które upatrywały swoje szanse biznesowe w organizacji nowych zakładów.
Na narzekania przedsiębiorców zareagował Resort Rolnictwa.W dniu 24 czerwca odbył się Komitet Monitorujący, na którym podjęto uchwałę o podniesieniu wielkości dotacji z 3 000 000,00 zł do 10 000 000,00 zł dla firm przetwórczych takich jak mleczarnie, masarnie, młyny, dla sektora przetwórstwa i handlu owocami i warzywami, młynów, elewatorów zbożowych, Grup Producenckich, producentów pasz miodu ect.

Zmiany te zostaną teraz zgłoszone do Brukseli w celu zaakceptowania i zmiany zapisów programowych w PROW 2014-2020.

Miejmy nadzieję, że najbliższy nabór wniosków zaplanowany I kw 2017 roku obejmie już dokonane zmiany i nasi klienci będą mogli skorzystać ze zwiększonej puli dotacji.

 

 

źródło