Harmonogram naboru wniosków

Informujemy, że 21 stycznia 2016 roku Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przedstawił harmonogram naborów dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Nabory 2016/2017 Wybrane kwoty dotacji
Premie dla młodych rolników marzec 2016 r. Max 100.000 PLN
„Modernizacja gospodarstw rolnych„:

  • racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzania innowacji, zmiany profilu produkcji, zwiększenia skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu (obszar d) oraz
  • produkcji prosiąt, produkcji mleka krowiego oraz hodowli bydła (obszar a, b i c)
marzec 2016 a – 900 000 PLN

b i c – 500 000 PLN

d – 200 000 PLN

„Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” czerwiec 2016 r.
„Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” sierpień 2016 r. – w zależności od wystąpienia zjawiska
„Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”) marzec 2017 r.
„Restrukturyzacja małych gospodarstw” I kwartał 2017 r. Max 60 000 PLN
„Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” I kwartał 2017 r. –
„Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”) nabór dla rolników, będących osobami fizycznymi, domowników lub małżonków rolników lipiec 2016 r. Max 300 000 PLN
Rozwój przedsiębiorczości –rozwój usług rolniczych” październik 2016 r. Max 500 000 PLN
„Przetwórstwo i marketing produktów rolnych– obejmujący również wsparcie budowy nowych zakładów przetwórczych w 4 sektorach przetwórstwa (mięsa, mleka, owoców i warzyw, zbóż) o ile KE pozytywnie rozpatrzy zmianę do PROW listopad 2016 r. Max 3 000 000 PLN
„Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” I kwartał 2017 r. Max 100 000 PLN
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Termin wyznacza SW
„Scalanie gruntów” marzec 2016 r.
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność od czerwiec 2016 r ustala Lokalna Grupa Działania
„Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów lipiec 2016 r. zależy od Samorządu Wojewódzkiego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 MRiRW