Wsparcie w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych


Szanowni Pańśtwo


Ogłoszony został nowy nabór w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Nabór potrwa od 1 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. Wsparcie otrzymać można w ramach Działania A 1.4.1, w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych.Ile wynosi wsparcie?

Wsparcie udzielane jest do wysokości limitu, który wynosi 15 000 000 zł na ostatecznego odbiorcę wsparcia, stanowiące nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji

Minimalna wysokość wsparcia na jedno przedsięwzięcie wynosi 250 000 zł.


Komu przysługuje wsparcie?

Beneficjentem może zostać małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność w ramach, przynajmniej jednego z wymienionych tabeli kodu PKD

Lp.

Kod działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD

Nazwa działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)

1.

46.21.Z

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – z wyłączeniem sprzedaży hurtowej nieprzetworzonego tytoniu

2.

46.22.Z

Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

3.

46.23.Z

Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

4.

46.31.Z

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

5.

46.32.Z

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

6.

46.33.Z

Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów
i tłuszczów jadalnych

7.

46.34.B

Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – dotyczy wyłącznie sprzedaży hurtowej koncentratów, soków i nektarów owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych

8.

46.36.Z

Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich – dotyczy wyłącznie sprzedaży hurtowej cukru

9.

46.37.Z

Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw – z wyłączeniem sprzedaży hurtowej przypraw

10.

46.38.Z

Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

11.

52.10.B

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – dotyczy wyłącznie usługowego zamrażania lub przechowywania produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury

12.

52.24.A, 52.24.B, 52.24.C

Przeładunek towarów – dotyczy wyłącznie załadunku, rozładunku i przeładunku towarów wyłącznie w zakresie produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury

13.

68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – dotyczy wyłącznie wynajmu budynków niemieszkalnych, przeznaczonych na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi umożliwianego przez rolno-spożywcze rynki hurtowe

14.

82.92.Z

Działalność związana z pakowaniem – dotyczy wyłącznie produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury


Wsparcia udziela się na:

1)       Budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont:

a)        budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolnospożywczych, zwanych dalej „artykułami rolno-spożywczymi”,

b)       obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych, oraz gospodarowania odpadami i ochroną środowiska;

2)      zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolnospożywczych;

3)       zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolnospożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych.


Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.