Wsparcie organizacji zajmujących się redystrybucją żywności na cele społeczne


Szanowni Państwo


Ruszają dotacje dla organizacji pozarządowych, wykonujących działalność w zakresie nieodpłatnego przetwarzania przechowywania i redystrybucji żywności na cele społeczne, lub wydawania bezpłatnych posiłków.

Nabór rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 30 czerwca 2023 r.

Ile wynosi wsparcie i komu przysługuje?

Beneficjęci programu mogą liczyć na zaliczkę w wysokosći 50% wartości wsparcia, do kwoty 1 000 000 zł


Organizacja może ubiegać się o wsparcie, jeżeli:

  • prowadzi działalność co najmniej 1 rok kalendarzowy przed złożeniem wniosku w zakresie nieodpłatnego przechowywania, przetwarzania, przygotowania, redystrybucji żywności lub wydawania bezpłatnych posiłków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • nie działa w celu osiągnięcia zysku
  • ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 2001)

Wsparcia udziela się na:

1)      zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń lub wyposażenia do nieodpłatnego przechowywania, przetwarzania, przygotowania, redystrybucji żywności na cele społeczne lub wydawania bezpłatnych posiłków;

2)      zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do redystrybucji żywności na cele społeczne lub wydawania bezpłatnych posiłków;

3)      budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont:

a)        budynków i budowli przeznaczonych do nieodpłatnego przechowywania, przetwarzania, przygotowania, redystrybucji żywności na cele społeczne lub wydawania bezpłatnych posiłków przez organizacje

b)        obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie nieodpłatnego przechowywania, przetwarzania, przygotowania, redystrybucji żywności na cele społeczne lub wydawania bezpłatnych posiłków oraz w zakresie gospodarowania odpadami i ochroną środowiska


Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.