Krajowy Plan Odbudowy

Ruszają nabory w ramach KPO!


Informacje o planowanym rozpoczęciu naborów w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Pozyskaj dotacje z nami i zrealizuj swoje inwestycje!

Link do strony ARMIR z oficjalną informacją

 
 

Czym jest Krajowy Plan Odbudowy?

Krajowy Plan Odbudowy to przełomowy Program, stanowi podstawę wdrażania środków Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Wzmacniania Odporności w walce z pandemią COVID-19.

Rodzaj inwestycji – dotacje dla sektora spożywczego

A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu . Instytucją udzielającą dotacji będzie – ARiMR

Do kogo jest skierowany Program KPO w sektorze rolno-spożywczym?

 1. Firmy mikro, małe i średnie (MŚP <250), zajmujące się:

✔ handlem,

✔ przechowalnictwem,

✔ przetwórstwem rolno-spożywczym.

2. Firm dużych (w tym Spółek Skarbu Państwa, rynków hurtowych) działających lub planujących rozpocząć działalność w obszarze: przechowywania/magazynowania, handlu, konfekcjonowania, transportu produktów rolnych.

3. Organizacji Pożytku Publicznego

4. RHD

Kwota dotacji

 • Do 15 mln PLN
 • Limit ogólny KPO dla sektora spożywczego ok 4,5 mld zł na cały okres Programu

Terminy naborów wniosków

 • Firmy o statusie MŚP – nabór ok. WRZESIEŃ 2022 roku
 • Firmy Duże i MŚP – Centra magazynowo-dystrybucyjne – nabór ok. GRUDZIEŃ 2022 roku

Zakres inwestycji podlegający wsparciu

✔      Inwestycje w środki trwałe w zakładach: budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacje, instalacje i infrastruktura; zakup maszyn i urządzeń, technologii: zakup środków transportu niskoemisyjnego, oprogramowania, OZE, itp. Mogą obejmować rozbudowę infrastruktury zakładów, w tym zrównoważonych i innowacyjnych technologii oraz inwestycji w obszarze gospodarki obiegu zamkniętym, ochrony środowiska, rolnictwa ekologicznego

✔      Inwestycje mogą być realizowane w zakładach produkcji, handlu, magazynowania, konfekcjonowania, transportu sektora spożywczego, w tym rybnego i akwakultury.

Przykładowe branże:

✔      Sektor mleczarski, mięsny, owocowo-warzywny, zbożowy, olejarski, paszowy, ziołowy, winiarski, cydry, miody pitne, piekarniczy, cukierniczy, makaronów, dań vege i substytutów mięsa, dań gotowych, przekąsek, cukru, ziemniaczany, logistyka na rzecz sektora spożywczego .

✔      Dotowane będą inwestycje służące skupowaniu, produkcji, przygotowaniu do sprzedaży, magazynowaniu, transportowaniu, produktów rolnych lub spożywczych wraz z wykorzystaniem technologii cyfrowych w procesach zakładów.

Wysokość dotacji

 • Wysokość dotacji do 50%
 • Od 2023 roku możliwość nawet do 65%
 • Dla OPP do 100% dotacji

Wartość dotacji dla Firm

✔      Mikro (>9 pracowników) do 3 mln zł
✔      Małych (<50 pracowników ) do 10 mln zł
✔      Średnich(<250 pracowników) do 15 mln zł
✔      Centra magazynowo -dystrybucyjne, również dla dużych firm (>250) do 15 mln zł

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się telefonicznie:

 • 500 088 924,
 • 603 752 622,
 • 530 516 902

lub mailowo:

info@euroagro.eu

Sprawdź nasze referencje!