Krajowy Plan Odbudowy

Relacja z ogłoszenia przez premiera uruchomienia KPO z budżetu krajowego.

Krajowy Plan Odbudowy to przełomowy Program, który stanowić będzie podstawę wdrażania środków Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Wzmacniania Odporności w walce z pandemią COVID-19.

Dla kogo?

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) przetwórstwa rolno-spożywczego oraz duże firmy w kierunku dywersyfikacji kanałów dystrybucji.

Kwota dotacji

  • Do 15 mln PLN.
    Maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych

Beneficjenci

  • wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (podmioty istniejące i nowo zakładane)
  • przetwórstwa produktów rolnych,
  • produkcji spożywczej
  • duże firmy w kierunku dywersyfikacji kanałów dystrybucji poprzez tworzenie lokalnych centrów przechowalniczo dystrybucyjnych, w tym rozbudowę i modernizację infrastruktury logistycznej (w tym środków transportu) i technologicznej służącej skupowaniu, przygotowaniu do sprzedaży i wprowadzaniu do obrotu produktów rolnych, wraz z towarzyszącym systemem aplikacji cyfrowych

Koszty kwalifikowane

(w zależności od ścieżki dotacyjnej)

  • zakupu maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych,
  • specjalistyczne środki transportu,
  • rozbudowa infrastruktury zakładów, w tym zrównoważonych i innowacyjnych technologii oraz inwestycji w obszarze gospodarki obiegu zamkniętym, ochrony środowiska, rolnictwa ekologicznego

Skontaktuj się z nami