Modernizacja Gospodarstw Rolnych

Szanowni Państwo

Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 roku ARiMR będzie przyjmowała

wnioski od Rolników na modernizację ich gospodarstw.

Miło nam poinformować, że 29 lutego 2016 roku Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił termin naboru wniosków dla poddziałania 4.1 „Modernizacja Gospodarstw Rolnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór wniosków będzie dotyczył rolników, którzy planują inwestycje w zakresie:

  • rozwoju produkcji prosiąt (900 000 PLN dotacji)
  • rozwoju produkcji mleka (500 000 PLN dotacji)
  • rozwoju produkcji bydła mięsnego (500 000 PLN dotacji)
  • inwestycji związanych ze zwiększeniem skali produkcji, zmiany profilu produkcji, innowacjami czy rozwojem technologii produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produkcji w swoim gospodarstwie (500 000 PLN dotacji na roboty budowlane dot. obiektów inwentarskich, 200 000 PLN na pozostałe obiekty oraz maszyny – limit nie sumuje się) .

Poziom kosztów kwalifikowalnych wynosi 50% lub 60% w przypadku wniosków składanych przez młodych rolników lub osoby składające wniosek wspólnie na jedna inwestycje.

Należy pamiętać, że PROW 2014-2020 narzuca wnioskodawcom osiągniecie określonych celów w Programie. Są one zamieszczone zarówno w warunkach dostępu jak i kryteriach wyboru projektów (rankingu). Dlatego też w ramach Programu PROW 2014-2020 zastosowano system zachęt (dodatkowe punkty rankingowe) dla rolników inwestujących w określone środki trwałe takie jak np. związane z ochroną środowiska czy z zmianami klimatu.

Ranking wniosków ustalający kolejność przysługiwania dotacji w ramach naboru 2016 roku jest elementem istotnym i emocjonującym rolników. W 2016 roku przewiduje się ze chętnych po dotację będzie kilkakrotnie więcej niż pieniędzy. Skoro nie wszyscy mogą pozyskać dotację należy dokładnie zapoznać się z zasadami pomocy i skonstruować strategię wniosku w sposób maksymalnie korzystny dla swojego gospodarstwa i dołożyć wszelkich starań do współpracy z doradcą. W przeciwnym razie kupując usługę doradztwa zapłacimy za marzenia o dotacji. Dlatego też, wykorzystajcie Państwo dobrze okres przed pracami wiosennymi, poświęćcie czas na przygotowanie danych i ofert i nie zostawiajcie decyzji inwestycyjnych, zbierania danych niezbędnych do opracowania dokumentacji na ostatni moment składania wniosku. Przygotujcie wszystko wcześniej i dajcie czas nam doradcom na rzetelne, spokojne zajęcie się waszymi sprawami. Nie zostawiajcie nic na ostatnia chwilę.