Informujemy, że ARiMR podpisuje pierwsze umowy z naboru majowego 2017 roku. W zeszłym miesiącu ARiMR ogłosiła listę rankingową a w pierwszych dniach września wnioski opracowane przez naszą Kancelarię zostały skierowane do podpisania umów na dotację. Pierwsze umowy jakie ARiMR zawrze z naszymi klientami (w ramach naboru 2017 roku) dotyczą dwóch  Mleczarni oraz dwóch Zakładów Przetwórstwa Owocowego.