EURO AGRO CONSULTING

Nasza firma zajmuje się pozyskiwaniem funduszy unijnych dla polskich przedsiębiorstw.

Usługi świadczymy w oparciu o praktyczne doświadczenie i wiedzę zespołu w skład którego wchodzą konsultanci i eksperci z zakresu rolnictwa, ekonomii, finansów, marketingu i technologii. Niektórzy członkowie naszego zespołu od 27 lat prowadzą lub realizują działania w projektach finansowanych przez Unię Europejską. Na przestrzeni tego okresu pracowaliśmy w różnych strukturach, organizacjach i instytucjonalnych związanych z finansowanie inwestycji w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego. W 2000 roku powstała marka EURO-AGRO Consulting zajmująca się stricte funduszami przedakcesyjnymi a w 2002 roku powstałą nasza obecna organizacja firmy.

Jesteśmy jedną z najstarszych i jedną z najbardziej doświadczonych firm w pozyskiwaniu funduszy UE w sektorach szeroko rozumianego rolnictwa. Jednocześnie staramy się zawsze pretendować do palmy pierwszeństwa w zakresie jakości dokumentacji, sposobu zarządzania wdrażanymi projektami oraz najkrótszymi okresami prowadzenia rozliczeń dotacji.

Właścicielem firmy EURO AGRO Consulting jest mgr inż. Beata Krzewińska. Od 1992 roku pracowała w Fundacji Spółdzielczości Wiejskiej, której właścicielami byli Ministerstwo Rolnictwa i Ministerstwo Finansów. Fundacja działała w latach 90-tych jako największy projekt konsultingowy UE w Polsce na rzecz przetwórstwa rolno-spożywczego, usług i handlu na terenach wiejskich raz organizowania się rolników w zakresie podmiotów gospodarczych.

EURO AGRO Consulting jest wpierana przez mgr inż. Waldemara Krzewińskiego mający w swym doświadczeniu zawodowym pracę w Lubelskiej Fundacji Rozwoju, Agencji Rozwoju Lokalnego.

Nasza firma zajmuje się pozyskiwaniem funduszy unijnych dla polskich przedsiębiorstw, rolników i organizacji pozarządowych.

Usługi świadczymy w oparciu o praktyczne doświadczenie i wiedzę zespołu firmy w skład którego wchodzą konsultanci i eksperci z zakresu rolnictwa, ekonomii, finansów, marketingu i technologii, rozwoju lokalnego, produktu lokalnego, agroturystyki.
Członkowie naszego zespołu od 25 lat prowadzą lub realizują działania w projektach finansowanych przez Unię Europejską. Na przestrzeni tego okresu pracowaliśmy w różnych strukturach instytucjonalnych. Uczestniczyliśmy w programach dostosowujących sektor rolno-spożywczy do wymagań UE, przekazywaliśmy informacje na temat szans i zagrożeń płynących z integracji różnym grupom odbiorców.

Działalność pod marką EURO-AGRO Consulting w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych prowadzona była od 2000 r. Do roku 2002 przechodziliśmy pewne zmiany organizacyjne, prawne i personalne. Ostatecznie obecny charakter naszego przedsiębiorstwa ukształtował się w 2002r.

W tym okresie rozpoczęliśmy działania na rzecz wdrażania Programu SAPARD. Z naszych usług skorzystały Firmy sektora rolno-spożywczego branż :

 • mlecznej,
 • mięsnej,
 • owocowo-warzywnej.

Przedsięwzięcie okazało się wielkim sukcesem . Wszystkie przygotowane przez nas wnioski otrzymały wsparcie finansowe ( 100% efektywności) a EAC zebrała gratulacje również za jakość obsługi.

Dzięki sukcesom i rosnącemu gronu klientów rozpoczęliśmy działania na rzecz wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” na lata 2004-2006.

Kilkunastoletnia współpraca z przedsiębiorcami zakresie pozyskiwania kredytów oraz znajomość specyfiki przygotowywania projektów pod fundusze UE stały się bazą do stworzenia systemu skutecznej pomocy dla naszych klientów w zakresie przygotowania wniosków do programu SAPARD, SPO “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” oraz PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 a obecnie PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020.

Naszymi Klientami są firmy sektora rolno-spożywczego branż:

 • mleczarskiej
 • mięsnej
 • owocowo-warzywnej
 • chmielarskiej
 • zielarskiej
 • cukrowniczej
 • paszowej
 • zbożowej
 • kwiaciarskiej

Dzięki dotacjom nasi klienci budowali budynki produkcyjne, magazynowe, handlowe, chłodnie, oczyszczalnie ścieków, elewatory zbożowe, drogi i place przy obiektach zakładowych, kupowali maszyny urządzenia środki transportu.

W okresie wdrażania ww. Programów od 2002 roku, pozyskaliśmy dla naszych klientów dotacje na realizację inwestycji o wartości około 2,5 miliarda złotych

Efektywność pozyskania dofinansowania przygotowanej przez nas dokumentacji wyniosła ok. 100%. Naszymi klientami są największe firmy przetwórstwa rolno-spożywczego Lubelszczyzny. To dla nas zaszczyt.

Na szczególne wyróżnienie zasługują dwaj nasi stali klienci :

Spółdzielnia Mleczarska „BIOMLEK” w Chełmie – dla niej przygotowaliśmy 20 wniosków w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

W gronie naszych nowych klientów znalazły się firmy przetwórcze należące do Grup Kapitałowych takich jak SUDZUCKER AG, Grupy Żywiec, Grupy Lacpol, Appol.