Pomoc w aplikowaniu o Fundusze Unii Europejskiej oraz Fundusze Krajowe

oraz zarządzanie procesem aplikacyjnym

I. Informowanie i przygotowanie beneficjentów do korzystania z Funduszy:

 • Opracowanie projektów szkoleniowych i doradczych
 • Szkolenia tematyczne dla grup beneficjentów

II. Kompleksowe zarządzanie projektami finansowanymi z funduszy, usługi w zakresie:

 • Doboru programu i oceny zdolności dotacyjnej,
 • Organizacji zespołu i procesu projektowego (projekty budowalne, oddziaływania n środowisko, projekty technologiczne),
 • Nadzór nad sprawnością przebiegu prac poszczególnych członków zespołu projektowego,
 • Doradztwa bieżącego dla Organów Zarządczych firmy w zakresie aspektów prawnych, wymagań, zobowiązań oraz koncepcji projektowo-technologicznej w aspekcie wymagań instytucji wdrożeniowej
 • Usługi zarządzania procesem aplikacyjnym,
 • Opracowania dokumentacji aplikacyjnej,
 • Dokonywanie w imieniu klienta i z jego pełnomocnictwa kontaktów i czynności z instytucją wdrażającą,
 • Bezpośrednie składanie wniosków do instytucji wdrożeniowej,

III. Realizacja inwestycji

 • Modyfikacje projektu zgłoszonego do dotacji, aneksy,
 • Przygotowanie i prowadzenie postępowań ofertowych (quasi przetargów),
 • Przygotowanie lub ocena projektów umów z wykonawcami,
 • Kontakty w wykonawcami na każdym etapie realizacji inwestycji i akceptacji zmian w projekcie oraz doradztwo dla wykonawców w zakresie realizacji inwestycji wspieranej przez dotacje,
 • Doradztwo i pomoc w przygotowaniu i lub/ocena protokołów odbioru,
 • Monitoring realizacji inwestycji,
 • Ocena każdego dokumentu rozliczeniowego na etapie jego powstawania,
 • Dokonywanie w imieniu klienta i z jego pełnomocnictwa kontaktów i czynności z instytucją wdrażającą,
 • Bezpośrednie składanie wniosków i aneksów do instytucji wdrożeniowej,

IV. Rozliczenie – dokumentacja wniosków o płatność

 • Opracowanie wniosku o płatność,
 • Przygotowanie dokumentacji do kontroli dotacji na miejscu,
 • Obecność i doradztwo na etapie kontroli wniosku w zakładzie,
 • Kontakty z Instytucją Wdrażającą przyznająca dotację, na każdym etapie współpracy z klientem
 • Przygotowania pism i zapytań dot interpretacji. Dokonywanie w imieniu klienta i z jego pełnomocnictwa kontaktów i czynności z instytucją wdrażającą,
 • Bezpośrednie składanie wniosków do instytucji wdrożeniowej,
 • Przygotowanie dokumentacji dot projektu dla potrzeb banku (kredyty, gwarancje bankowe itp.)

V. Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb banku – pomoc przy uzyskaniu kredytów inwestycyjnych

 • Kredytów finansujących inwestycje z Funduszy UE
 • Kredytów preferencyjnych
 • Kredytów komercyjnych i obrotowych.