📢💥Ruszył nabór wniosków o przyznanie pomocy na małe przetwórstwo i RHD !!💥📢

💥💸Do 500 tys zł. dotacji dla rolników!💸💥

📢Nabór wniosków trwa od 30.11.2021 do 29.12.2021📢

💸Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi 500 000 zł, lub 200 000 zł

👉Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:
➡ 1) zakupu (wraz z instalacją) np.
a) maszyn lub urządzeń do:
• magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
• przetwarzania produktów rolnych,
• magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
• przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,
b) wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych przez podmioty działające w ramach rolniczego handlu detalicznego;
➡2) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją np.:
a) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych)

👉więcej na: www.gov.pl/web/arimr/male-przetworstwo-i-rolniczy-handel-detaliczny


Jesteś zainteresowany?
Zapraszamy do kontaktu!
Beata Krzewińska
📞tel.: 500 088 924
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na facebooku

DOTACJE 2021 ‼‼‼‼‼
DOTACJE DLA PRODUCENTÓW PASZ BEZ GMO ORAZ FIRM PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PRZETWARZANIA I SPRZEDAŻY HURTOWEJ ZIÓŁ
Nabór na wnioski 2021
TERMIN OD 31.10.2021 DO 29.11.2021
NABÓR PRZEDŁUŻONY DO 29.12.2021 ‼‼‼‼‼
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2021 roku zapowiedziało jeszcze jeden nabór.
Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.
Zapraszamy do kontaktu !!!
Beata Krzewińska - 500 088 924,
Biuro EAC - 603 752 622
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na facebooku

DOTACJE 2021 ‼‼‼‼‼
DOTACJE DLA PRODUCENTÓW PASZ BEZ GMO ORAZ FIRM PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PRZETWARZANIA I SPRZEDAŻY HURTOWEJ ZIÓŁ
Nabór na wnioski 2021
TERMIN OD 31.10.2021 DO 29.11.2021
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2021 roku zapowiedziało jeszcze jeden nabór.
Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.
Zapraszamy do kontaktu !!!
Beata Krzewińska - 500 088 924,
Biuro EAC - 603 752 622
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na facebooku

Zajmujemy się aplikowaniem o dotacje Unijne dla Sektora Przetwórstwa Rolno-Spożywczego w ramach Programu PROW 2014-2020.

Jeżeli Jesteście Państwo zainteresowani dotacjami dla Sektora Przetwórstwa Rolno-Spożywczego i Handlu Hurtowego Produktami Rolnymi zapraszamy do naszej Grupy: www.facebook.com/groups/714991162281698/?source_id=698633247241001

Od 2002 roku wiele firm w kraju, dzięki naszej, z sukcesem otrzymało dotacje i mogło osiągnąć dzisiejsze sukcesy gospodarcze.

Nasi klienci mogą liczyć na Dotacje od 100 000,00 zł do 10 000 000,00 zł.

Na stronie Grupy zobaczycie Państwo DOTACJE-REALIZACJE EAC. Ciekawostki prawne i wiele interesujących spraw dotyczących dotacji dla przetwórstwa i handlu hurtowego produktami rolnymi.
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na facebooku

📢💥Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na małe przetwórstwo i RHD wydłużony o miesiąc!!💥📢

💥💸Do 500 tys zł. dotacji dla rolników!💸💥

📢Nabór wniosków trwa do 24 grudnia 2020 r.! 📢

💸Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi 500 000 zł, lub 100 000 zł (szczegóły w linku poniżej lub na naszej Grupie).💸

👉Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:
➡ 1) zakupu (wraz z instalacją) np.
a) maszyn lub urządzeń do:
• magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
• przetwarzania produktów rolnych,
• magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
• przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,
b) wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych przez podmioty działające w ramach rolniczego handlu detalicznego;
➡2) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją np.:
a) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych)

👉więcej na: www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-...

👉Dołącz do Grupy i bądź na bieżąco!
www.facebook.com/groups/315460442287514/?multi_permalinks=751453998688154&notif_id=15762502222583...

Jesteś zainteresowany?
Zapraszamy do kontaktu!
Beata Krzewińska
📞tel.: 500 088 924
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na facebooku

💥💸Do 500 tys zł. dotacji dla rolników!💸💥

📢Nabór wniosków trwa do 24 listopada 2020 r.! 📢

➡➡O pomoc ubiegać się mogą:
➡1) rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników:
• podejmujący prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w tabeli (poniższy link).
• podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie;
• nie podlegający wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
• zdolni do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
• posiadający numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

➡2) rolnicy lub małżonkowie rolników:
• wykonujący lub podejmujący wykonywanie działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego, wskazanych w załączniku nr 1, załączniku nr 2 w lp. 1–7, lp. 12 i 13, załączniku nr 3 w lp. 1–5 oraz załączniku nr 4 w lp. 1–4, lp. 6 i 7 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 2159);
• podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie;
• nie podlegający wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
• zdolni do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
• posiadający numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

💵Pomoc jest udzielana w formie refundacji w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowalnych.

💵💸Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi 500 000 zł, w przypadku podmiotów wymienionych w punkcie 1 oraz 100 000 zł, w przypadku podmiotów określonych w punkcie 2.💵💸

👉Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:
👉1) zakupu (wraz z instalacją) np.

a) maszyn lub urządzeń do:
• magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
• przetwarzania produktów rolnych,
• magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
• przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,

b) wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych przez podmioty działające w ramach rolniczego handlu detalicznego;

👉2) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją np.:

a) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych)

➡ więcej na: www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-...

Jesteś zainteresowany?
Zapraszamy do kontaktu!
Beata Krzewińska
📞tel.: 500 088 924
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na facebooku

💥💥NABÓR 4.2 na przetwórstwo i handel hurtowy produktami rolno-spożywczymi z PROW 2014-2020 na 2020 - ogłoszony!!💥💥

🗓Składanie wniosków: Od 27 lutego do 27 marca 2020 roku🗓

‼‼Będzie to ostatni nabór wniosków dla przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020.‼ ‼

💸Do pozyskania nawet 10 mln zł💸

💸50% zwrotu poniesionych kosztów💸

⏳Zostało niewiele czasu na złożenie wniosku!⏳

Poznaj nas i dołącz do grupy naszych klientów:

www.facebook.com/groups/714991162281698/?fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDf9EUsqv2maJaXb1kNgrpEGzZVTl15nAc29Eh4d9Y1Rx3kSEPOqz0Cz2ccM-YOj9XDoLnnW6CCixlUJcP7hOOZpZKq3aIL3HzHmXswjmxkkGrVmH6Ua4nBsB7o92fpYTQatGoPEW4QDw3uHXgNRDPhuUl6NW6lE-FAdmwccs1j0GmzQ65d2LRZbz2LWyAIqK988x7pw9vDo3YApnepunsGHIhHrHxnsl_i2syzDzbPi7DlZaC5dIGCCwNJLGPNxfua64rPu6RWVSpoHsCD5JaT0oVjw8gp8KpRmABk7LKvD0uf87e0a4mHPIEHzDKCuaq5V2V2T-yYAJxWKU3UPFM&__tn__=K-R

Więcej na:
www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-...

Zapraszamy do współpracy
Kontakt: 500 088 924
Beata Krzewińska
Prezes Kancelarii EAC
... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na facebooku
Zobacz na facebooku
Zobacz na facebooku

2 lata temu

Kancelaria Doradcza Funduszy Unijnych

Zdjęcie w tle profilu „Kancelaria Doradcza Funduszy Unijnych” ... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na facebooku

2 lata temu

Kancelaria Doradcza Funduszy Unijnych

Kancelaria Doradcza Funduszy Unijnych ... Zobacz więcejZobacz mniej

Zobacz na facebooku