Rusza nabór wniosków na dotacje dla przedsiębiorstw MŚP prowadzących działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych, rybnych i akwakultury, lub przetwarzające produkty rolne na produkty nierolne: - można uzyskać nawet 15 milionów dotacji, - nabór trwa od 17.10.2022 - 18.11.2022 (tylko 30 dni), - dotowane są również inwestycje zrealizowane od 1 lutego 2020r. (początek pandemii).Dofinansowania dotyczą między innymi: - robót budowlanych, - zakupu maszyn i urządzeń, - inwestycji środowiskowych i OZE, - zakupu specjalistycznych środków transportu, - zadań cyfryzacyjnych.Spytaj naszych doradców o więcej informacji: 500088924, 603752622, 530516902lub odwiedź naszą stronę: eac.biz.pl/nabor-kpo-dla-msp ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na facebooku
RUSZA Krajowy Plan Odbudowy. Dotacje finansowane będą finansowane z PFR (Polski Fundusz Rozwoju).Pierwsze Działania zostały ogłoszone przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa."W terminie od dnia 17 października 2022 r. do dnia 18 listopada 2022 r. będzie można składać wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” - z zakresu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-mikro-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-w-zakresie-przetworstwa-lub... ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na facebooku
🌾💬 W połowie października ruszą pierwsze nabory wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – poinformował wicepremier, #MRiRW Henryk Kowalczyk podczas konferencji prasowej w #Warszawa. 🔸 Pierwsze cztery działania będą skierowane do rolników i przetwórców. Krajowy Plan Odbudowy rozpoczynamy od 4 działań. Dwa działania dotyczą przetwórstwa - zarówno dla rolników, jak i mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Pozostałe dwa działania są związane z wymianą słupów nasączonych kreozotem, podtrzymujących chmiel oraz wymiana pokrycia dachów z azbestu.Wicepremier zaznaczył, że "Działania w przetwórstwie i sprzedaży będą wspierać rolniczy handel detaliczny. To działanie jest skierowane do rolników na przetwórstwo i wprowadzanie produktów rolnych do obrotu - rolnicy mogą o to występować". 🍎🍓 Stawiamy na odbudowę przetwórstwa lokalnego. Te środki finansowe powinny wystarczyć na to, żeby w każdym powiecie powstawały dzięki temu lokalne przetwórnie, żeby wartość dodana zostawała u rolników. 🔸 Ostatnie, czwarte działanie dotyczy tylko jednego województwa, województwa lubelskiego, bo tylko tam jest uprawiany chmiel.Więcej szczegółów: tiny.pl/wg4m1 ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na facebooku

10 miesiące temu

Zdjęcie w tle profilu „Kancelaria Doradcza Funduszy Unijnych” ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na facebooku
📢💥Ruszył nabór wniosków o przyznanie pomocy na małe przetwórstwo i RHD !!💥📢💥💸Do 500 tys zł. dotacji dla rolników!💸💥 📢Nabór wniosków trwa od 30.11.2021 do 29.12.2021📢 💸Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi 500 000 zł, lub 200 000 zł 👉Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty: ➡ 1) zakupu (wraz z instalacją) np.a) maszyn lub urządzeń do:• magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,• przetwarzania produktów rolnych,• magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,• przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,b) wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych przez podmioty działające w ramach rolniczego handlu detalicznego; ➡2) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją np.:a) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych) 👉więcej na: www.gov.pl/web/arimr/male-przetworstwo-i-rolniczy-handel-detaliczny Jesteś zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu!Beata Krzewińska📞tel.: 500 088 924 ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na facebooku
DOTACJE 2021 ‼‼‼‼‼DOTACJE DLA PRODUCENTÓW PASZ BEZ GMO ORAZ FIRM PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PRZETWARZANIA I SPRZEDAŻY HURTOWEJ ZIÓŁNabór na wnioski 2021TERMIN OD 31.10.2021 DO 29.11.2021NABÓR PRZEDŁUŻONY DO 29.12.2021 ‼‼‼‼‼Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2021 roku zapowiedziało jeszcze jeden nabór.Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.Zapraszamy do kontaktu !!! Beata Krzewińska - 500 088 924, Biuro EAC - 603 752 622 ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na facebooku
DOTACJE 2021 ‼‼‼‼‼DOTACJE DLA PRODUCENTÓW PASZ BEZ GMO ORAZ FIRM PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PRZETWARZANIA I SPRZEDAŻY HURTOWEJ ZIÓŁNabór na wnioski 2021TERMIN OD 31.10.2021 DO 29.11.2021Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2021 roku zapowiedziało jeszcze jeden nabór.Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.Zapraszamy do kontaktu !!! Beata Krzewińska - 500 088 924, Biuro EAC - 603 752 622 ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na facebooku
Zajmujemy się aplikowaniem o dotacje Unijne dla Sektora Przetwórstwa Rolno-Spożywczego w ramach Programu PROW 2014-2020.Jeżeli Jesteście Państwo zainteresowani dotacjami dla Sektora Przetwórstwa Rolno-Spożywczego i Handlu Hurtowego Produktami Rolnymi zapraszamy do naszej Grupy: www.facebook.com/groups/714991162281698/?source_id=698633247241001Od 2002 roku wiele firm w kraju, dzięki naszej, z sukcesem otrzymało dotacje i mogło osiągnąć dzisiejsze sukcesy gospodarcze.Nasi klienci mogą liczyć na Dotacje od 100 000,00 zł do 10 000 000,00 zł.Na stronie Grupy zobaczycie Państwo DOTACJE-REALIZACJE EAC. Ciekawostki prawne i wiele interesujących spraw dotyczących dotacji dla przetwórstwa i handlu hurtowego produktami rolnymi. ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na facebooku
📢💥Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na małe przetwórstwo i RHD wydłużony o miesiąc!!💥📢💥💸Do 500 tys zł. dotacji dla rolników!💸💥 📢Nabór wniosków trwa do 24 grudnia 2020 r.! 📢 💸Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi 500 000 zł, lub 100 000 zł (szczegóły w linku poniżej lub na naszej Grupie).💸 👉Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty: ➡ 1) zakupu (wraz z instalacją) np.a) maszyn lub urządzeń do:• magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,• przetwarzania produktów rolnych,• magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,• przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,b) wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych przez podmioty działające w ramach rolniczego handlu detalicznego; ➡2) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją np.:a) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych) 👉więcej na: www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-... 👉Dołącz do Grupy i bądź na bieżąco!www.facebook.com/groups/315460442287514/?multi_permalinks=751453998688154&notif_id=15762502222583... Jesteś zainteresowany? Zapraszamy do kontaktu!Beata Krzewińska📞tel.: 500 088 924 ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na facebooku
💥💸Do 500 tys zł. dotacji dla rolników!💸💥📢Nabór wniosków trwa do 24 listopada 2020 r.! 📢➡➡O pomoc ubiegać się mogą:➡1) rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników:• podejmujący prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w tabeli (poniższy link).• podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie;• nie podlegający wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;• zdolni do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;• posiadający numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.➡2) rolnicy lub małżonkowie rolników:• wykonujący lub podejmujący wykonywanie działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego, wskazanych w załączniku nr 1, załączniku nr 2 w lp. 1–7, lp. 12 i 13, załączniku nr 3 w lp. 1–5 oraz załączniku nr 4 w lp. 1–4, lp. 6 i 7 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 2159);• podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie;• nie podlegający wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;• zdolni do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;• posiadający numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.💵Pomoc jest udzielana w formie refundacji w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowalnych.💵💸Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi 500 000 zł, w przypadku podmiotów wymienionych w punkcie 1 oraz 100 000 zł, w przypadku podmiotów określonych w punkcie 2.💵💸👉Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:👉1) zakupu (wraz z instalacją) np. a) maszyn lub urządzeń do:• magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,• przetwarzania produktów rolnych,• magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,• przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu, b) wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych przez podmioty działające w ramach rolniczego handlu detalicznego; 👉2) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją np.: a) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych)➡ więcej na: www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-...Jesteś zainteresowany?Zapraszamy do kontaktu!Beata Krzewińska📞tel.: 500 088 924 ... Zobacz więcejZobacz mniej
Zobacz na facebooku